Мултимедија

Шта је по Вама највећи проблем грађана Бањалуке?

Незапосленост - 46.7%
Криминал и корупција - 38.9%
Наркоманија - 7%
Недовољно улагање у културу и спорт - 7.4%

Укупно гласова: 285
Гласање у овој анкети је завршено у: 12 феб 2013 - 00:00

Одговор Грађанској иницијативи "Парк је наш"

Датум уноса: 21.12.2012.

Одговор Грађанској иницијативи "Парк је наш"


Ваше писмо сам веома пажљиво прочитао и веома сам задовољан што сте показали интерес приликом избора одборника у Скупштини Града Бањалука и Градоначелника те што од истих очекујете да могу утицати на развој и напредак Града Бањалука, на заштиту и унапређење људских права, на равноправност народа и грађана и на развој демократије а све у интересу свих грађана Бањалуке.

Радује ме што ћете посматрати наш рад и што сте спремни реаговати на све што одступа од Ваших очекивања. Увјерен сам да то и јесте најбољи начин сарадње оних који су изабрани од стране грађана и самих грађана.  Заклетве, Закони, Пословници, Статути и слично су минимуми који се  морају поштовати.

Оно што посебно желим да истакнем је, да нас такође обавезују слојеви људске природе који се не могу досегнути ни законодавством ни образовањем а представљају исправна начела природних закона.

Очекујем и желим активну и отворену комуникацију како са Вама тако и са свима онима које интересује будућност нашег Града.

С поштовањем!


У наставку је писмо Грађанске иницијативе "Парк је наш":

П О С Л О В Н И К
СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА

Члан 234.
Приликом ступања на дужност, предсједник Скупштине, потпредсједник Скупштине, градоначелник и замјеник градоначелника, дају свечану заклетву на сједници Скупштине.
Свечано се заклињем да ћу бити лојалан грађанин Републике Српске, и да ћу извршавати своје дужности најбоље што умијем. Своје дужности извршаваћу часно, поштено, у складу са Уставом, Законом, Кодексом понашања и интересима грађана Републике Српске, и оних које представљам.“
 
Члан 236.
Приликом преузимања одборничке дужности, сваки одборник, пред Скупштином, дужан је дати и потписати свечану изјаву која гласи:  „Обавезујем се да ћу повјерену дужност одборника обављати савјесно и одговорно, да ћу се придржавати Устава, Закона, Статута Града, Кодекса и других аката Скупштине, да ћу се залагати за заштиту и унапређење људских права и слобода, равноправности народа и грађана и развој демократије-у најбољем интересу свих грађана Града Бањалуке, те да ћу предано обављати повјерене задатке у циљу развоја и напретка Града Бањалуке, Републике Српске и Босне и Херцеговине.“

З А Х Т Ј Е В А М О!

Да се понашате у складу са Уставом, законима, Статутом Града, Кодексом и другим актима Скупштине а не у складу са партијским, тајкунским, рођачким или кумским интересима! Да се залажете за заштиту и унапређење људских права и слобода, равноправности народа и грађана и развоју демократије у интересу свих грађана Бања Луке а не за заштиту тајкуна и политичких моћника кршећи сва права грађана и сводећи демократију на аутократију!
Да предано обављате повјерене задатке у циљу развоја и напретка Града Бања Лука, Републике Српске и Босне и Херцеговине а не у име и за рачун политичко тајкунских олигархија!

Градоначелниче и одборници

Ми вас бирамо да радите у име и за рачун сваког грађанина Бања Луке!
Ми вас плаћамо да радите у име и за рачун сваког грађанина Бања Луке!
Ми ћемо тражити вашу одговорност сваки пут када одступите од заклетве коју дајете нама, грађанима Бања Луке!

Парк је наш!

Град је наш!

А ми вас посматрамо!