Мултимедија

Шта је по Вама највећи проблем грађана Бањалуке?

Незапосленост - 46.7%
Криминал и корупција - 38.9%
Наркоманија - 7%
Недовољно улагање у културу и спорт - 7.4%

Укупно гласова: 285
Гласање у овој анкети је завршено у: 12 феб 2013 - 00:00

Локални економски развој

Сврха локалног економског развоја је изградња привредног капацитета одређеног локалног подручја ради унапређења његове економске будућности и квалитета живота за све грађане. Оно што карактерише садашње стање јесте да у низу случајева можемо видјети да је много тога планирано, јако мало урађено, а скоро ништа остварено. Кризе кроз које смо пролазили и кроз које пролазимо узроковане су неефикасном приватизацијом и неуспјешним преструктуирањем предузећа. Они за посљедицу имају огромне губитке у радним мјестима и велике социјалне притиске, углавном, на најнижи ниво власти тј. локалну власт.


Кључ повећања конкурентске способности РС првенствено је у подручјима као што су прехрамбена и дрвна индустрија и енергетика, али не искључује и остале мале, технолошки напредне секторе, који су према резултатима већ конкурентни или оне гдје се временом може створити конкурентска предност. Локална власт треба да препозна своју улогу у свом развоју те имати конкретне програме чији ефекти морају бити мјерљиви, а у коначности морају дати већу запосленост. У том правцу потребно је да новоформирана предузећа:

  • буду ослобођена плаћања комуналних такси и накнада на период од три године
  • да се трошкови уређења земљишта и ренте дају на дугорочни бескаматни кредит


Залагаћу се да се дио грађевинског земљишта да без накнаде за изградњу производних капацитета путем јавног огласа, а гдје би критеријум за додјелу био број новозапослених радника.

Цјелукупна проблематика везана за привредни развој биће задатак новоформираног Одјељења за локални економски развој са основним задатком смањења броја незапослених, а све досадашње организационе цјелине које су се требале бавити овом проблематиком биће угашене (одјељење за привреду, агенција, одсјек итд.).